Proudly sponsered by VOM

Kennel Unistars - Portuguese Waterdogs since 1997

Puppy qustionnairy/Hvalpe spørgeskema

1.

Name/Navn:

Adress/Adresse:

City/By:

Country/Land:

Phone/Telefon:

Email/Email:

Occupation/Stilling:

2. For what reasons did de you decide to get a dog?

- Hvorfor har du besluttet at få hund?

3. Why do you think that the Portuguese Water Dog is the right choice for your family?

- Hvorfor mener du at den Portugisiske Vandhund er det rette valg af race til din familie?

4. How did you come to know about the PWD? 

- Hvordan har du fundet frem til en PVH?

5. Do you know someone with a PWD or have you spent time with one?

- Kender du nogen med en PVH, eller har du spenderet tid sammen med en PVH?

6. What is the makeup of your family or household? Please include ages of children and other animals.

- Hvordan er sammensætningen af din familie, og dem der ofte kommer i dit hjem? hvor gamle er børnene og er der andre dyr i hjemmet?

7. Tell us about your home, and the facilities you have to care for a dog. Is your yard fenced?

- Beskriv dit hjem, og faciliteterne for en hund hos dig. Er haven indhegnet? 

8. Where do you plan for your puppy to be when you are at work or away from home? What hours are you away from the house on a normal day? What are your plans concerning home alone training?

- Hvor planlægger du at jeres hvalp skal opholde sig når I ikke er hjemme? Hvor mange timer er du væk hjemmefra på en normal arbejdsdag? Hvilke overvejelser har du gjort dig i forhold til "alene hjemme" træning?

9. What are your feelings concerning crate training?

- Hvordan har du det i forhold til tilvænning til transportkasser?

10. What are your earlier experiences with dogs? 

- Hvad er dine tidligere erfaringer med hunde?

11. For what purpose are you purchasing a PWD? Family pet? Obidience training? Show/breeding? Nosework? Good society dog? Water work? Other?

- Hvad skal du primært bruge din PVH til? Familiehund? Lydighedstræning? Udstilling og avl? Terapihunde? Agility? Rally? Andet? 

12. What kind of activities do you and/or your family enjoy doing?

- Hvilke aktiviteter holder du og din familie af at lave?

13. What puppy classes are available in your area?

- Hvor er der hvalpemotivation i dit nærområde?

14. How would you deal with your puppy chewing, crying, or housebreaking?

- Hvordan vil du håndtere når din hvalp udviser destruktiv adfærd i hjemmet, tygger ting i stykker eller hyler? 

15. Do you have a preference to sex, colour and coat type, please explain why?

- Har du nogen preferencer i forhold til køn, farve og pelstype, beskriv hvorfor?

16. How did you find out about Unistars PWDs?

- Hvordan har I fundet frem til Unistars PVH?

17. How have you prepared for the financial commitment involved in having a pet other than the original cost of the dog? (veterinarian costs, quality food, regular grooming, equipment, puppy and obedience classes etc.)

- Hvordan vil du forberede dig på de økonomiske forpligtelser der er forbundet med at have hund, fraset købsprisen for hunden? (dyrlægeregninger, kvalitetsfoder, regelmæssig klipning ved en hundefrisør, diverse udstyr der kræves, samt træningstimer osv.)

18.What are your plans corcerning grooming of your PWD?

- Hvilke planer har du for klipning af din PVH? Hvordan skal den klippes og hvem skal stå for det?

19. What are your plans for the puppy/dog when you are on vacation or away for extended periods?

- Hvor er det planen at hvalpen/hunden skal være når du er på ferie eller skal være væk hjemmefra i længere perioder?

20. Please authenticate that you are interested in a Unistars PWD puppy and  understand the long-term commitment for care of this animal.

- Venligst bekræft at du er interesseret i en Unistars PVH hvalp og forstår de langsigtede forpligtelser der er forbundet hermed.Unistars Coco Chanel "Coco"